Symbio Access devices - PC a Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

Logo iSymbio
SYMBIO Access devices s.r.o. Jana Růžičky 1165/2A, 148 00 Praha 4 Telefon: +420 739 094 745 E-mail: info@isymbio.cz

Změny v Pražském MHD

Od 1. 9. se výrazně mění struktura Pražské hromadné dopravy. Do našich stájí v Písnici se to ale výrazně dotýkat nebude. Linka 113 bude stále jezdit do zastávky Ke Březině či na konečnou Písnice, ale s delšími intervali, které budou vyplňovat linky 331 a 333

ZMĚNY V PRAŽSKÉ MHD OD 1. 9. 2012

Nová síť metropolitních linek MHD od 1.9.2012

Od 1. září 2012 dochází k významným změnám v jízdních řádech pražských tramvají a autobusů. Linky se přizpůsobují aktuálním potřebám lidí, nový systém bude jednodušší a přehlednější díky menšímu počtu linek, které však budou mít kratší intervaly. Na mnoha místech nabídne nová metropolitní síť nové možnosti cestování díky přímým a rychlejším linkám po obvodu města. Přetížené linky budou posíleny na úkor některých málo využitých spojů. Systém bude také efektivnější a bude stát daňové poplatníky méně peněz. Více vyhrazených pruhů pro autobusy a delší zelená na semaforech pro tramvaje i autobusy pomůže lépe dodržovat jízdní řády i v přepravních špičkách.

Tramvaje - změny na jednotlivých linkách od 1.9.2012
1 Beze změny (Petřiny - Spojovací).
2 Beze změny (Petřiny - Podbaba).
3 Ve směru z centra je odkloněna ze zastávky Bílá labuť přes Florenc, Invalidovnu, Palmovku, Bulovku do zastávky Kobylisy, v úseku Kobylisy - Nádraží Braník celotýdenně vložené spoje (nově PÁTEŘNÍ LINKA); v úseku Vltavská - Lehovec nahrazena linkou 25.
4 Ve směru z centra je odkloněna z Anděla na Kotlářku, z Čechova náměstí je prodloužena na
Kubánské náměstí, v úseku Sídliště Barrandov - Anděl nahrazena linkou 6.
5 Ve směru z centra je odkloněna ze Strossmayerova náměstí po trase linky 26 přes
Hradčanskou a Dejvickou na Divokou Šárku (v úseku Špejchar - Divoká Šárka jede pouze
ve špičkách pracovních dnů), z Olšanských hřbitovů je prodloužena přes Želivského na
Černokosteleckou; v oblasti Holešovic nahrazena linkami 14 a 24; nově provozována ve
dvouvozových soupravách.
6 Ve směru z centra je z Karlova náměstí odkloněna přes Albertov a Náměstí Bratří Synků na
Spořilov; z Anděla je odkloněna přes Smíchovské nádraží do Sídliště Barrandov (v úseku
Smíchovské nádraží - Sídliště Barrandov jede pouze v pracovní dny ráno); v úseku Anděl -
Kotlářka nahrazena linkou 4.
7 V úseku Černokostelecká - Ústřední dílny DP jede o víkendu a večer pouze každý druhý
spoj.
8 V úseku Dlouhá třída - Hradčanská odkloněna přes Malostranskou (na Letné nahrazena
linkou 5), o víkendu pouze jednovozové soupravy.
9 Beze změny (Sídliště Řepy- Spojovací). PÁTEŘNÍ LINKA.
10 Beze změny (Sídliště Řepy- Sídliště Ďáblice).
11 Zkrácena o úsek Olšanské hřbitovy - Černokostelecká (nahrazena linkou 5), v úseku
Olšanské hřbitovy - Náměstí Bratří Synků v pracovní dny cca 6:00 - 19:00 vložené spoje
(nově PÁTEŘNÍ LINKA).
12 V úseku Malostranská - Strossmayerovo náměstí odkloněna přes Letenské náměstí.
14 Ve směru z centra odkloněna ze zastávky Masarykovo nádraží přes Bílou labuť, Vltavskou, Dělnickou na Ortenovo náměstí (odtud pokračuje jako linka 24 do centra); o víkendu zkrácení intervalu na polovinu a provoz jednovozových souprav; v úseku Strossmayerovo náměstí - Vozovna Kobylisy nahrazena linkou 17.
15 Zrušena (Špejchar- Nádraží Vysočany), nahrazena linkami 12 a 16.
16 Ve směru z centra odkloněna z Biskupcovy přes Palmovku a Nádraží Vysočany na Lehovec.
17 Ve směru z centra odkloněna ze zastávky Kobylisy k Vozovně Kobylisy, ve špičkách pracovních dnů nově všechny spoje v celé trase. PÁTEŘNÍ LINKA.
18 Beze změny (Petřiny- Vozovna Pankrác).
19 Zrušena (Radošovická - Lehovec), nahrazena linkami 16, 26.
20 Beze změny (Divoká Šárka - Sídliště Barrandov).
21 Zrušena (Nádraží Braník - Národní třída - Nádraží Braník), nahrazena linkou 3.
22 Beze změny (Bílá Hora - Nádraží Hostivař). PÁTEŘNÍ LINKA.
24 Ve směru z centra odkloněna z Masarykova nádraží přes Náměstí Republiky, Strossmayerovo náměstí a Nádraží Holešovice na Ortenovo náměstí (odtud pokračuje jako linka 14 do centra); o víkendu zkrácení intervalu na polovinu a provoz jednovozových souprav; v úseku Masarykovo nádraží - Kobylisy nahrazena linkou 3.
25 Ve směru z centra odkloněna z Palmovky přes Nádraží Libeň na Lehovec; v úseku
Palmovka - Kobylisy nahrazena linkou 3.
26 Beze změny (Divoká Šárka - Nádraží Hostivař).
36 Zrušena (Divoká Šárka - Špejchar), nahrazena linkou 5.

Autobusy - změny na jednotlivých linkách od 1.9.2012
100 Beze změny (Zličín - Letiště Ruzyně).
101 Rozšíření provozu celotýdenně večer.
102 Prodloužení intervalu v pracovní dny ráno. METROBUS.
103 Beze změny (Ládví - Březiněves).
104 Zrušena (Na Knížecí - Slivenecká), nahrazena linkou 120.
105 Nová linka (Smíchovské nádraží - Filmové ateliéry - Smíchovské nádraží). V provozu
celodenně, celotýdenně.
106 Ve směru od Kačerova odkloněna přes Starý Spořilov, Spořilov, Sídliště Spořilov na Roztyly (v úseku Kačerov - Roztyly v provozu pouze každý druhý spoj). METROBUS.
107 Beze změny (Dejvická - Suchdol).
108 Beze změny (Bílá Hora - Ciolkovského).
109 Beze změny (Palmovka - Výzkumné ústavy Běchovice).
110 Beze změny (Teplárna Třeboradice - Hostavice).
111 Beze změny (Skalka - Koloděje).
112 Prodloužení intervalů celotýdenně v zimním období. METROBUS.
113 Prodloužení intervalů v mimošpičkových obdobích - koordinace s linkami 331 a 333.
114 Zkrácení do zastávky Ústavy Akademie věd (v úseku IKEM - Šeberák nahrazena linkou
193); nově v provozu pouze v pracovní dny do cca 20:00.
115 Beze změny (Chodov - Blažimská - Chodov).
116 Beze změny (Dejvická - Nebušice).
117 Zrušena (Kačerov- Poliklinika Modřany), nahrazena linkami 165, 215.
118 V pracovní dny cca do 20:00 prodloužena o úsek Dvorce - Smíchovské nádraží, ve směru
z Budějovické odkloněna ze zastávky Depo Kačerov přes Severozápadní na Sídliště
Spořilov (v oblasti Spořilova a Roztyl nahrazena linkou 106), zkrácení intervalů celotýdenně.
METROBUS.
119 Beze změny (Dejvická - Letiště Ruzyně). METROBUS.
120 Ze zastávky Poliklinika Barrandov prodloužena po trase linky 246 přes Slivenec a Lochkov na Nádraží Radotín (v úseku Pod Lochkovem - Nádraží Radotín jede jen část spojů),
zkrácení intervalů celotýdenně, obsluha Klukovic nahrazena linkou 230.
121 Zkrácení o úsek Nádraží Braník - Na Knížecí, ve směru z Bráníka odkloněna ze zastávky
Nádraží Krč přes Rosečskou na Budějovickou (v úseku Budějovická - Sídliště Spořilov
nahrazena linkou 118), prodloužení intervalů celotýdenně.
122 Zkrácení o úsek Opatov - Jižní Město (nahrazena linkou 136), prodloužení intervalů.
123 Zkrácení o úsek Kavalírka - Na Knížecí (nahrazena tramvajovými linkami), zkrácení intervalu v pracovní dny ráno a o víkendu, prodloužení intervalu v pracovní dny odpoledne.
124 V oblasti Budějovické vedena obousměrně přes zastávky Budějovická a Krčská, zřízena
zastávka Pod Jezerkou; zkrácení intervalu v pracovní dny ráno. METROBUS.
125 Prodloužena o úsek Horčičkova - Skalka po trase linky 271, zkrácení intervalů v pracovní
dny. METROBUS.
128 Beze změny (Hlubočepy - Žvahov - Hlubočepy).
129 Zkrácení intervalu v pracovní dny dopoledne, prodloužení intervalů v pracovní dny
odpoledne a o víkendu (koordinace s linkami 241 a 318).
130 Zrušena (Na Knížecí - Sídliště Stodůlky), nahrazena linkami 137 a 176.
131 Beze změny (Hradčanská - Bořislavka). METROBUS.
133 Beze změny (Florenc - Sídliště Malešice). METROBUS.
135 Ve směru z centra je odkloněna ze Spořilova přes Roztyly, Chodov na Koleje Jižní Město, ve směru z centra zajíždí do Sídliště Spořilov; v úseku Spořilov - Jižní Město nahrazena linkou 136, zkrácení intervalů v pracovní dny. METROBUS.
136 Ve směru z centra je odkloněna ze Spořilova přes Chodovec, Opatov a Háje na Jižní Město, nově nezajíždí do Sídliště Spořilov; v úseku Spořilov - Koleje Jižní Město nahrazena linkou 135. METROBUS.
137 Vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů prodlouženy o úsek U Waltrovky - Sídliště
Stodůlky po trase linky 130. METROBUS.
138 Nová midibusová linka (Sídliště Skalka - Skalka - Centrum Zahradní Město - Topolová -
Sídliště Spořilov - Spořilov a zpět směr Sídliště Skalka). V provozu celodenně, celotýdenně.
139 Ve směru z centra odkloněna z Tylovy čtvrti přes Nádraží Modřany do Komořan (v úseku
Tylova čtvrť - Na Beránku nahrazena linkou 150), zřízena zastávka Pod Jezerkou, zkrácení
intervalu v pracovní dny ráno. METROBUS.
140 Beze změny (Palmovka - Čakovice). METROBUS.
143 Nově v provozu celodenně, celotýdenně; zkrácení intervalů celotýdenně.
144 Prodloužení intervalu v pracovní dny ráno, o víkendu provozována ve standardních vozech. METROBUS.
147 Beze změny (Dejvická - Výhledy).
148 Zkrácení o úsek Kavčí hory - Budějovická (nahrazeno linkami 188 a 193), zkrácení intervalů o víkendu.
149 Zrušena (Dejvická - Nové Butovice), nahrazena linkami 143, 176.
150 Z Polikliniky Modřany prodloužena do zastávky Na Beránku, zrušena zastávka Čechova
čtvrť; nově v provozu v kloubových vozech a celodenně, celotýdenně. METROBUS.
151 Beze změny (Českomoravská - Novoborská).
152 Zrušení provozu v pracovní dny večer a o víkendu celodenně (nahrazeno linkami 183, 202).
154 Zkrácena do trasy Chodov - Jižní Město, nahrazena linkami 125, 135, 183, 240
a tramvajovými linkami, zrušení ranních vložených spojů Donovalská - Chodov.
METROBUS.
155 Zrušena (Želivského - Depo Hostivař), nahrazena linkou 163.
156 Beze změny (Nádraží Holešovice - Strossmayerovo náměstí - Nádraží Holešovice).
157 Zkrácena o úsek Poliklinika Modřany - Na Beránku, ve směru Kačerov zřízena zastávka
Čechova čtvrť, nově v provozu obousměrně a také v pracovní dny odpoledne, zkrácení
intervalu v pracovní dny ráno, nově provozována ve standardních vozech.
158 Beze změny (Českomoravská - Miškovice). METROBUS.
160 Beze změny (Dejvická - Lysolaje).
161 Prodloužena o úsek Nebušice - Přední Kopanina (sloučena s linkou 254).
162 Prodloužení intervalu v pracovní dny ráno.
163 Prodloužena o úsek Depo Hostivař - Želivského.
164 Prodloužení intervalu v pracovní dny ráno.
165 Zkrácena o úsek Zbraslavské náměstí - Cementárna Radotín (v úseku Zbraslavské náměstí - Nádraží Radotín nahrazena linkou 255), ze Zbraslavského náměstí nově vedena do
Sídliště Zbraslav, zkrácení intervalů v úseku Komořany - Sídliště Zbraslav ve špičkách
pracovních dnů.
167 Nově provozována v kloubových vozech, prodloužení intervalů celotýdenně. METROBUS.
168 Beze změny (Nové Butovice - Nemocnice Na Homolce).
169 Prodloužení intervalu v pracovní dny ráno.
170 Ve směru od Jižního Města je ze zastávky V Zápolí odkloněna přes Budějovickou, Ryšánku, Branické náměstí, Přístaviště a Chaplinovo náměstí do zastávky Pražská čtvrť, kde
nahrazuje linku 192 (v úseku Budějovická - Pražská čtvrť jede o víkendu pouze každý druhý
spoj). Ve zrušeném úseku nahrazena linkou 106; zkrácení intervalů ve špičkách pracovních
dnů. METROBUS.
173 Omezení provozu v úseku Obchodní náměstí - Násirovo náměstí.
174 Beze změny (Hradčanská - Velká Ohrada). METROBUS.
175 Beze změny (Florenc - Opatov).
176 Vybrané spoje celotýdenně prodlouženy o úsek Stadion Strahov - Spiritka - Klamovka -
Jinonice - Nové Butovice, zkrácení intervalu v pracovní dny ráno, prodloužení intervalu
v pracovní dny dopoledne. METROBUS.
177 Beze změny (Poliklinika Mazurská - Chodov). METROBUS.
179 Prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne v úseku Sídliště Na Dědině - Letiště
Ruzyně.
180 Beze změny (Dejvická - Zličín). METROBUS.
181 Beze změny (Černý Most - Opatov).
182 Zrušena (nahrazena linkami 139, 189).
183 Ve směru od Nádraží Hostivař odkloněna ze zastávky Boloňská přes Nádraží Horní
Měcholupy a Sídliště Petrovice a dále prodloužena na Háje, zkrácení intervalu o víkendu.
METROBUS.
185 V úseku Palmovka - Letňany jede jen ve špičkách pracovních dnů, koordinace jízdního řádu s linkou 302.
186 Linka je zkrácena a odkloněna do nové trasy Hloubětínská - Hloubětín - Lehovec -
Satalická obora, prodloužení intervalů celotýdenně (ve zrušených úsecích nahrazena linkami
201 a 202).
188 Nově provoz kloubových vozů, prodloužení intervalů v pracovní dny, zřízena zastávka Pod Jezerkou. METROBUS.
189 Prodloužení intervalů ve špičkách pracovních dnů. METROBUS.
191 V úseku Podbělohorská - Televizní věž odkloněna přes Stadion Strahov, na část spojů
nasazeny kloubové vozy, zavedeny vložené spoje Na Knížecí - Stadion Strahov, zkrácení
intervalů celotýdenně; obsluha Spiritky nahrazena linkou 176. METROBUS.
192 Zrušena (Budějovická - Pražská čtvrť), nahrazena linkami 121, 170.
193 Ze zastávky IKEM, resp. Ústavy Akademie věd prodloužena na Šeberák, zkrácení intervalů ve špičkách pracovních dnů. METROBUS.
195 Beze změny (Jesenická - Sídliště Čakovice). METROBUS.
196 Prodloužena o úsek Kačerov - Michelská - Jesenická - Strašnická, nově v provozu
celodenně a celotýdenně ve standardních vozech, zkrácení intervalů. METROBUS.
197 Zkrácení intervalů v pracovní dny, o víkendu nově provoz kloubových vozů (sloučení s linkou 198). METROBUS.
198 Zrušena (Smíchovské nádraží - Sídliště Písnice), nahrazena linkou 197.
200 Prodloužení intervalů ve špičkách pracovních dnů. METROBUS.
201 Nová linka (Nádraží Holešovice - Madlina - Střížkov - Letňany - Tupolevova - Bakovská). V provozu celodenně, celotýdenně.
202 Ve směru od Ďáblic odkloněna ze zastávky OC Čakovice přes Staré Letňany, Kbely, Satalice a Rajskou zahradu na Černý Most, zkrácení intervalů celotýdenně.
203 Zrušena (Vavřenova - Jižní Město), nahrazena linkami 106, 170, 293.
205 Zkrácena do trasy Zelený Pruh - Budějovická / Poliklinika Budějovická, zkrácení intervalů v pracovní dny ráno, provoz pouze do cca 23:30, nově provoz standardních vozů (ve
zrušeném úseku nahrazena linkou 139).
206 Nově v provozu celotýdenně již od cca 6:30.
207 Beze změny (Staroměstská - Ohrada). METROBUS.
213 Beze změny (Želivského - Jižní Město). METROBUS.
214 Beze změny (Bílá Hora - Nové Butovice).
215 Prodloužení intervalů ve špičkách pracovních dnů. METROBUS.
216 Zkrácena o úsek Bořislavka - Nové Vokovice (nahrazeno linkou 218).
217 Zrušena (Dejvická - Na Knížecí), nahrazena linkami 143, 191.
218 Zkrácena o úsek Nádraží Veleslavín - Dejvická (nahrazeno tramvajovými linkami),
prodloužení intervalů ve špičkách pracovních dnů, vybrané spoje ve špičkách pracovních
dnů prodlouženy do zastávky Nové Vokovice.
220 Beze změny (Černý Most - Františka Veselého - Černý Most).
221 Zrušení ranních vložených spojů Votuzská > Černý Most.
223 Beze změny (Depo Hostivař- Ratibořická).
224 Zrušena (Strašnická - Skalka), nahrazena linkami 138, 196.
225 Beze změny (Nové Butovice - Ciolkovského).
230 Prodloužena o úsek Chaplinovo náměstí - Filmové ateliéry, nově zajíždí do Holyně a do
Klukovic, vložené spoje Sídliště Stodůlky - Řeporyjské náměstí převedeny na linku 256
(v úseku Klukovice - Holyně v provozu pouze část spojů, v úseku Holyně - Sídliště Stodůlky
pouze vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů).
231 Zkrácení intervalů v pracovní dny ráno a dopoledne.
232 Prodloužena do nové zastávky Milíčov.
235 Beze změny (Nové Butovice - Velká Ohrada). METROBUS.
236 Beze změny (Podhoří - Zámky).
240 V úseku Wattová - Horčičkova odkloněna přes zastávky Morseova a Newtonova.
241 Nově nasazeny kloubové vozy, prodloužení intervalu v pracovní dny odpoledne, zkrácení
intervalu večer.
243 Zrušena (Smíchovské nádraží - Sídliště Zbraslav), nahrazena linkami 129, 241, 318.
244 Beze změny (Smíchovské nádraží - Sídliště Radotín).
245 Beze změny (Nádraží Radotín - Otešínská).
246 Zrušena (Smíchovské nádraží - Nádraží Radotín), nahrazena linkami 105, 120, 230.
247 Zrušena (Chaplinovo náměstí - Pod Lochkovem), nahrazena linkou 120.
248 Zrušena (Smíchovské nádraží - Holyně), nahrazena linkami 105, 230.
249 Beze změny (Sídliště Stodůlky - Třebonice).
250 Beze změny (Černý Most - Sídliště Rohožník).
251 Beze změny (Nádraží Klánovice - Sídliště Rohožník).
253 Beze změny (Smíchovské nádraží - Na Beránku). METROBUS.
254 Zrušena (Dejvická - Letiště Ruzyně), v úseku Dejvická - Přední Kopanina nahrazena linkou 161.
255 Nová linka (Nádraží Radotín - Zbraslavské náměstí - Nádraží Radotín). V provozu
celodenně, celotýdenně.
256 Celotýdenně zavedeny vložené spoje v trase Sídliště Stodůlky - Řeporyjské náměstí
(náhrada za linku 230).
257 Beze změny (Zličín - Sobin).
259 Prodloužení intervalů ve špičkách pracovních dnů (koordinace s linkou 375).
260 Beze změny (Nádraží Klánovice - Netušilská).
261 Beze změny (Černý Most - Klánovice).
262 Zřizují se nové zastávky Sendražická a Všestarská.
263 Beze změny (Depo Hostivař- Bezděkovská).
264 Beze změny (Zličín - Bílá Hora).
265 Zkrácena o úsek Nádraží Uhříněves - Depo Hostivař, zkrácení intervalu v pracovní dny ráno, koordinace s linkou 325.
266 Ve směru Královice zřízena druhá zastávka Nové náměstí.
267 Zřízeny zastávky Nádraží Uhříněves, Nové náměstí (ve směru Nedvězí), zrušení vložených spojů Háje - Uhříněves ve špičkách pracovních dnů (koordinace s příměstskými linkami), zavedení návazností na vlaky.
269 Beze změny (Nádraží Uhříněves - OC Čakovice).
271 Zrušena (Háje - Skalka), nahrazena linkou 125.
273 Beze změny (Hloubětínská - Ve Žlíbku).
291 Beze změny (I. P. Pavlova - Karlovo náměstí - I. P. Pavlova).
292 Beze změny (Nemocnice pod Petřínem - Malostranské náměstí - Nemocnice pod
Petřínem).
293 Zkrácena o úsek Litochlebské náměstí - Háje (nahrazeno linkou 125).
295 Beze změny (Domov seniorů Ďáblice - Třeboradice).
296 Zkrácena o úsek Skalka - Sídliště Skalka (nahrazeno linkou 138).
297 Beze změny (Nemocnice Vinohrady- Poliklinika Malešice - Nemocnice Vinohrady).
569 Zrušena (Lipany - Picassova), nahrazena linkou 265.
H2 Zrušena (Florenc - Centrum Zahradní Město).

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA
Změny souvisejících příměstských linek od 1.9.2012
318 Část spojů v pracovní dny nově v kloubových vozech, zkrácení intervalů v pracovní dny dopoledne, rozšíření provozu o víkendu.
325 Nově vedena přes Benice (ukončena v zastávce Čestlice, kika).
331 Nově ukončena v zastávce Kačerov.
333 Nově ukončena v zastávce Kačerov, v pracovní dny část spojů nově v kloubových vozech, zkrácení intervalů v pracovní dny dopoledne, o víkendech a večer.
362 Zřízena zastávka IKEM.
364 Ve směru Doubek zřízena druhá zastávka Nové náměstí.
366 Ve směru Březí, Podskalí zřízena druhá zastávka Nové náměstí.

Kde najít potřebné informace
Aby se informace o změnách dostaly co nejvíce lidem, bude zajištěna dosud největší informační kampaň v dějinách. Veškeré potřebné informace najdou lidé nejen na klasických místech, jako jsou zastávky, stanice metra, internet nebo telefonní infolinka, ale i na dalších místech, kde se cestující pohybují, jako jsou úřady městských částí, knihovny nebo vlaky a příměstské autobusy pro mimopražské. Bude vydán vyšší náklad všech informačních materiálů, prodloužena provozní doba infocenter a telefonní linky. V ulicích budou na místech největších změn také informátoři připravení poradit s novým způsobem cestování.
internet: www.dpp.cz, www.ropid.cz
vyhledání spojení: http://pid.idos.cz (cca od 20.8.2012)
zastávkové jízdní řády: http://portalpid.idos.cz (cca od 20.8.2012)
interaktivní dopravní mapa: www.praha.planydopravy.cz
infolinka Dopravního podniku hl. m. Prahy 296 19 18 17 (prodloužený provoz do 23:00)
infocentra Dopravního podniku hl. m. Prahy a PID
informátoři v terénu (pátek 31.8.2012 a pondělí 3.9.2012 celý den na 11 místech Prahy)
informační letáky (stanice metra, infocentra, informátoři v ulicích, úřady městských částí, knihovny, nádraží, vlaky ČD, autobusy příměstské a dálkové dopravy)
informace na zastávkách (jízdní řády, schémata) informace ve vozidlech (schémata) denní tisk, rozhlas, televize.