Symbio Access devices - PC a Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

Logo iSymbio
SYMBIO Access devices s.r.o. Jana Růžičky 1165/2A, 148 00 Praha 4 Telefon: +420 739 094 745 E-mail: info@isymbio.cz

Zákon č.329/2011 Sb. o poskytování dávek pro OZP

Vážení přátelé,

Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh zákona kterým se mění zákon č. 329/ 2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh byl podán v září 2016. Poté probíhaly konzultace s MPSV ČR, kde poslanci významně pomohli s prosazením jednotlivých změn.

Poslanecký návrh vycházel z podkladů samotných uživatelů a přináší tyto zásadní změny, týkající se příspěvků na zvláštní pomůcky:

  1. Zcela se ruší dokazování majetku společně posuzovaných osob při žádostech o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku.
    V případě, že žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku nebude žádat odpuštění 10 % spoluúčasti, nebudou zjišťovány příjmy, jak společně posuzovaných osob, tak ani žadatele o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku.

  2. Snižuje se limit pro nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky u její ceny a to z 24 000 Kč na 10 000 Kč.

Novela zákona obsahuje i další technická vylepšení a zpřesňuje některé pojmy. Nyní bude návrh zákona projednávat Senát. Nejbližší jednání Senátu je kolem 20. července 2017 a je pravděpodobné, že návrh novely zákona schválí. Pokud by jej vrátil Poslanecké sněmovně s nějakými pozměňovacími návrhy, mohla by se situace ve věci konečného schválení zákona zkomplikovat, ale věříme tomu, že je obecný zájem tento zákon schválit. V Poslanecké sněmovně ze 131 přítomných poslanců pro návrh hlasovalo 125 poslanců, nikdo nebyl proti, a tak je pravděpodobné, že novela vejde v platnost od 1. 1. 2018.