Symbio Access devices - PC a Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

Logo iSymbio
SYMBIO Access devices s.r.o. Jana Růžičky 1165/2A, 148 00 Praha 4 Telefon: +420 739 094 745 E-mail: info@isymbio.cz

HLEDÁME POMOC

nově vznikající sdružení hledá pomoc k naplnění svých cílů a předsevzetí

Žádost o sponzorský dar

Vážení přátelé,

Jsme nově vznikající občanské sdružení, jehož cílem je zprostředkovat jezdectví
především lidem s postižením zraku.

Našim ideálem je umožnit těmto osobám rehabilitační a emoční kompenzaci
pro ně jinak těžko dosažitelnou z důvodů jejich specifického postižení,
jako i finanční náročnosti odborné přípravy
a chovu koní.

V praxi to bude vypadat tak,
že našemu nevidomému klientovi bude zprostředkován fyzický kontakt
s koněm a umožněna jízda
na specielně připraveném koni.

Poskytnutím daru přispějete na pořízení koně a náklady na jeho výživu, ustájení,
veterinární péči a v neposlední řadě
na vlastní přípravu koně a nevidomého jezdce.
Cena odpovídajícího koně podle současné nabídky na trhu je cca. 50 000 korun,
dále faktické náklady na roční provoz,
jako je ustájení, základní veterinární péči
a kováře jsou cca. 95 000 korun a pořízení jezdeckého materiálu je cca. 23 000 korun.

Pokud se rozhodnete pomoci, upozorňujeme Vás, že dary poskytnuté na ochranu
a podporu mládeže a handicapovaných lze podle § 14, odst. 5 nebo § 20, odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů odečíst od základu daně.

číslo sbírkového účtu: 107-1774490247/0100

Za pomoc, kterou poskytnete, děkujeme
a přejeme Vám mnoho osobních i obchodních úspěchů.

S pozdravem

SYMBIO, o. s.
Ester Balcarová a Tomáš Franěk
Tel: 739 094 745
E-mail:
info@symbioos.cz