Symbio Access devices - PC a Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

Logo iSymbio
SYMBIO Access devices s.r.o. Jana Růžičky 1165/2A, 148 00 Praha 4 Telefon: +420 739 094 745 E-mail: info@isymbio.cz

Změna v legislativě

Od 1. 1. 2022 došlo ke změnám v legislativě, kdy 442/2021 Sb. nahradila 388/2011Sb. To znamená, že nově je mnohem snazší žádat o státní příspěvek na pomůcku OrCam MyEye. Změny jsou významné ve 2 bodech: • Vznikla nová kategorie pro pomůcku OrCam MyEye, která přešla z kategorie "Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem" do kategorie ""Kamera s hlasovým výstupem"".

• Zpřístupnění zařízení MyEye i zrakovému handicapu kategorie C. Od 1. 1. 2022 mají nárok na státní příspěvek i žadatelé se silnou slabozrakostí, např. VPMD, Stargardtova choroba atd. Doposud se státní příspěvek týkal pouze kategorie A a B, čili žadatelů nevidomých a prakticky nevidomých.