Symbio Access devices - PC a Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

Logo iSymbio
SYMBIO Access devices s.r.o. Jana Růžičky 1165/2A, 148 00 Praha 4 Telefon: +420 739 094 745 E-mail: info@isymbio.cz

Hlasové syntézy

České hlasové syntézy od společnosti Nuance

Kvalitní hlasové syntézy využívají rozhraní SAPI a lze je využívat nejen ve speciálních programech pro zrakově postižené, ale i v aplikacích třetích stran.
Třicetidení zkušební verze ke stažení:
Iveta
Zuzana
Další hlasy jiných jazyků ke stažení naleznete na stránkách Koba speech
V případě zájmu o pořízení licence pro hlasovou syntézu nás prosím kontaktujte.
V rámci zakoupené licence obdržíte aktivační kód, který není vázaný na konkrétní hlas, ale je to licence k používání hlasové syntézy. Můžete tedy nainstalovat konkrétní hlas a když po čase zjistíte, že vám nevyhovuje, lze odinstalovat a nainstalovat jiný.
Upozornění: V počítači nesmí být nainstalováno více hlasů, než zakoupený počet licencí k syntézám. Máte-li zakoupené tři licence, plnohodnotně budou fungovat právě ty první tři, které nainstalujete.
Každé další hlasy, které jsou v počítači nainstalovány po třiceti dnech přestanou fungovat. Je tedy třeba nejdříve hlas odinstalovat a poté nainstalovat jiný.
Cena jedné licence pro jeden hlas: 2 500 Kč
Cena licence pro dva hlasy: 4 200 Kč
Každý další hlas: 1 300 Kč

Instalace hlasů KobaSpeech 4

 1. Spusťte instalační soubor hlasu - například:
  kobaSpeech 4 With Vocalizer Zuzana - Czech.exe
 2. Na první obrazovce instalátoru potvrďte tlačítko "Next".
 3. Na druhé obrazovce se klávesou Tab přesuňte na přepínač a šipkou dolů vyberte možnost
  "I accept the terms in the license agreement",
  poté se opět klávesou Tab přesuňte na tlačítko "Next" a potvrďte jej.
 4. Třetí obrazovka nabízí součásti programu, které je možné nainstalovat a výběr jejich umístění na pevném disku počítače.
  Ve výchozím stavu jsou všechny součásti zaškrtnuté. Doporučujeme nic neměnit a tlačítkem "Next" se přesunout na další obrazovku.
 5. Čtvrtá obrazovka obsahuje souhrn instalace, kde si můžete ověřit parametry z předchozích obrazovek.
  Chcete-li na některé z nich jakýkoli parametr změnit, tlačítkem "Back" se přesunete o obrazovku zpět, tlačítkem "Install" zahájíte samotný proces instalace. Tlačítkem "Cancel" a následným potvrzením tlačítka "Yes" můžete instalaci zcela zrušit.
 6. Po nainstalování aplikace do počítače potvrďte tlačítko "Finish", čímž dojde k zavření okna instalátoru.

Aktivace

 1. V nabídce start pod položkou Všechny programy vyberte složku KobaSpeech a rozbalte ji.
 2. Zvolte položku KobaSpeech 4 activation a potvrďte enterem.
 3. klávesou Tab se přesuňte do políčka Activation a vložte do něj vaše aktivační číslo.
 4. Klávesou Tab se přesuňte na tlačítko "OK" a potvrďte jej.
 5. Licence je nyní aktivovaná a plně funkční.

V případě problémů nás kontaktujte.